De bästa systemen för roulette

Här presenterar vi några av de bästa systemen du kan använda dig av när du ska spela på roulette. Det är dock värt att notera att inget av dessa system ger dig en fördel över huset. Det är den bistra sanningen och smarta roulettespelare är fullt medvetna om detta faktum. Här får du ta del av två bra roulettesystem och två mindre bra.

Den matematik som spelet bygger på ger oss inte bara en grund att bygga strategier på utan ger dig också några åtgärder du kan vidta för att minimera risken för att din bankrulle tar stryk. I grund och botten faller alla dessa inom kategorin “gör färre val och njut lika mycket av dem eller mer än dina tidigare beslut”. De metoder du kommer få ta del av här har trots allt använts av roulettespelare under en lång tid. Den första metoden är lite annorlunda och kan inte på något sätt rekommenderas på grund av dess destruktiva natur, men det är förmodligen den vanligaste metoden som används av casinospelare idag. Fobinacci-systemet är bättre och det tackar vi för.

roulettesystem

Martingale-systemet

Du har kanske inte hört talas om namnet men sannolikheten att du har använt dig av detta system i en eller annan form är stor, särskilt när du var nybörjare inom casinovärlden. Martingale-systemet går ut på att du dubblar sin insats efter en förlust. Om du förlorar din första insats ska du alltså dubbla insatsen för ditt nästa spel.

När du använder dig av detta system kan det se ut ungefär så här om din ursprungliga insats är 5 kronor:

Insats med martingale-systemet Total förlust
Första förlusten: 5 kr 5 kr
Andra förlusten: 10 kr 15 kr
Tredje förlusten: 20 kr 35 kr
Fjärde förlusten: 40 kr 75 kr
Femte förlusten: 80 kr 155 kr
Sjätte förlusten: 160 kr 315 kr
Sjunde förlusten: 320 kr 635 kr
Åttonde förlusten: 640 kr 1 275 kr
Nionde förlusten: 1 280 kr 2 555 kr

Martingale-systemet kan verka vettigt eftersom en vinst skulle innebära att man plötsligt ligger på plus, men eftersom du enligt systemet behöver dubbla din insats varje gång du förlorar kan du tvingas satsa ganska stora summor redan efter en ganska kort förlustsvit. Det är till exempel inte alla spelare som har en spelbudget som tillåter en satsning på 1 280 kronor när man just förlorat 1 275 kronor på kort tid.

Det stora martingale-systemet

En variant av martingale-systemet är det stora martingale-systemet, som går ut på att du istället för att dubbla din insats efter varje förlust tripplar den när du förlorar. Detta system är inte på något sätt bättre än det ursprungliga martingale-systemet utan snarare ännu sämre!

Labouchère-systemet

Detta system går ut på att du tar en rad med nummer, till exempel 10, 20, 30, 40 och 50 där varje nummer representerar dina insatser. Det lägsta i det här fallet är alltså 10 enheter. Du lägger sedan ihop det första och det sista numret och får då 60 enheter. För varje förlust lägger du till insatsen i slutet av raden, vilket gör att du i detta fallet satsar 70 enheter (10+60).

Du drar sedan bort 10 och 60 och lägger till 70 i slutet av raden med nummer om du förlorar och försöker på nytt. Varje gång du vinner tar du bort det första och sista numret. Om du får bort alla nummer har du vunnit den aktuella sekvensen. Om du får slut på pengar har du istället förlorat den. Labouchère-systemet påminner till viss del om martingale-systemet men verkar fungera bättre, vilket är anledningen till att många roulettespelare använder sig av det.

Fibonacci-systemet

Fibonacci är ett siffersystem som kan tillämpas inom flera olika områden. Det förekommer även i naturen och många spelare använder sig av det som ett spelsystem. Fibonaccisekvensen ser ut som följer: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 och så vidare. Den kan fortsätta i all oändlighet. Du ser förmodligen mönstret, om du inte gör det får du förklaringen här: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8 och så vidare. Man kombinerar med andra ord de nästföljande siffra med summan av de två tidigare siffrorna.

Hur använder man då fibonacci-spelet när man spelar roulette på nätet? Vi säger att du satsar 10 kronor. Om du förlorar satsar du ytterligare 10 kronor. Om du förlorar kommer du då att satsa 20 kronor (10+10). Förlorar du på nytt satsar du 30 kronor (10+20) och förlorar du på nytt satsar du 50 kronor (20+30) och så vidare. Så håller du på så länge du förlorar.